Over ons

Wij zijn investeerders in maatschappelijk wonen en werken. Wij kopen leegstaande gebouwen die hun oorspronkelijk doel zijn kwijtgeraakt. Daarna transformeren wij het naar wonen en/of werken, om het vervolgens op betaalbaar niveau te verhuren. We behouden onze gebouwen graag voor een lange periode. Bij voorkeur decennia.

Hierdoor creëren wij:
1. Betaalbare huurwoningen (die er te weinig zijn)
2. Betaalbare werkplekken vlakbij (het nieuwe wonen & werken)
3. Herbruik van leegstaand en ogenschijnlijk kansloos vastgoed
4. Levendigheid in een stilgevallen omgeving
5. Een zinvolle investering doordat we uiteindelijk heel lang (decennia) huurinkomsten hebben.
6. Door deze formule zijn onze projecten de afgelopen jaren succesvol tot stand gekomen!

Ziet u een (gemeente-)kans voor ons?

Over ons, initiatiefnemers en eigenaren van zulke  gebouwen: Wij zijn Henny Herold en Philip Bruls. Twee gedreven ondernemers met dezelfde ambitie: verstandige beleggingen  voor de lange termijn met  een hoge maatschappelijke waarde. Wij zijn de initiatiefnemers van deze Hebru-formule.