onnodige nadelen

Er is een structureel tekort aan betaalbare huurwoningen…. Een verbetering lijkt ook niet op komst. Woningcorporaties hebben vaak lange wachtlijsten. De  beleggers aan de andere kant, kiezen vaak de hoogst mogelijke prijzen. Zowel bij verhuur als bij verkoop. De regelgeving tenslotte, helpt ook niet mee: er is slechts één huurgrens. Óf een huurprijs ligt erboven (vaak de hoogst mogelijke prijs) óf eronder (meestal  bij een woningcorporatie met wachtlijst). Kortom: een moeilijke situatie voor mensen met een lager inkomen (waaronder de starters en dus de toekomst!).

Toch zijn er prachtige kansen! De overheid bezit veel leegstaand en ogenschijnlijk kansloos vastgoed. Volgens het CBS ging het in 2020 alleen al in de categorie ‘maatschappelijk vastgoed’ (scholen,  politie, etc.) om 4.470 gebouwen. Zo’n 900.000m2 (Trouw 15 februari 2021). Als willekeurig voorbeeld: Rotterdam heeft 300 leegstaande maatschappelijke gebouwen. Flinke kosten om te verwarmen, beheren, repareren, etc.  De lokale omgeving is vaak levenloos geworden. Dat kan anders en Hebru helpt hierbij. 

onze eenvoudige formule

Onze oplossing: de lokale gemeente kiest simpelweg onze formule. Ze verkoopt haar leegstaand vastgoed bij opbod, inschrijving of een samenwerkingscontract. Maar, daar horen voorwaarden bij:

1. De koper moet transformeren naar huurwoningen (< 1 jaar).
2. De koper moet het minstens 15 jaar betaalbaar verhuren.
3. De koper mag het minstens 15 jaar niet doorverkopen.
4. Bewoning moet selectief: bijvoorbeeld voor starters met goed toekomstperspectief zodat de lokale bevolking de komende jaren verjongd en versterkt.

Hebru Vastgoed CV  heeft deze formule ontwikkeld  naar aanleding van meerdere succesvolle projecten. Dit succes is reeds bewezen. Hebru heeft het in de praktijk al mooi mogen waarmaken en dat breiden we graag verder uit.

Wat zou dat opleveren

  • 12.000(!) woningen
  • 480 miljoen euro (verkoop)
  • Vestiging van starters (de toekomst!)
  • Meer woonkans voor mensen met beperkt budget 
  • Goed gemengd wonen
  • Herleving van de  omgeving
  • Prestatie-push voor woningcorporaties
  • Lokaal gemeentelijk succes.